Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji chanting dhun at Anoopam Mission, Manavadar.

  • Sant Bhagwant Sahebji, Vratdhari Santo and Haribhakto chanting dhun at Anoopam Mission, Manavadar.

  • Sant Bhagwant Sahebji performing darshan of Shree Gunatitanand Swami, Shree Swaminarayan Bhagwan and Shree Gopalanand Swami at Akshar Purshottam Mandir, Gondal.

  • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo Pujya Ratikaka, Vratdhari Santo and Haribhakto chanting dhun during padhramni at Yogi Smruti Mandir, Gondal.

  • Sant Bhagwant Sahebji with Vratdhãri Santo during padhramni at Yogi Smruti Mandir, Gondal.

  • Sant Bhagwant Sahebji with Harshadbhai and family during padhramni at their home, Rajkot.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during sabha at Mukundbhai's home, Rajkot.