Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji performs pujan and showers blessing on Kanabhai during padhramni at his home, Morbi.

  • Sant Bhagwant Sahebji performing darshan of Shree Thakorji Maharaj at Shree Swaminarayan Sanskardham Mandir, Morbi.

  • Sant Bhagwant Sahebji, Santo and Haribhakto chanting dhun during padhramni at Sanskar Blood Bank & Imaging Center's office, Morbi.

  • Sant Bhagwant Sahebji, Vratdhari Santo and Haribhakto chanting dhun during padhramni at Dipakbhai's home, Morbi.

  • Sant Bhagwant Sahebji with Maheshbhai & family during padhramni at their home in Morbi.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Baal Sabha at Maheshbhai's home, Morbi.

  • Sant Bhagwant Sahebji honoring Purani Shri Pujya Divyaprakash Swami during Bhagwat Katha organised by Ambani Parivaar at Thorala.

  • ant Bhagwant Sahebji showering Blessings during Bhagwat Katha organised by Ambani Parivaar at Thorala.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessings during Bhagwat Katha at Thorala.

Sahebji ne Sang, Mandir Nirman no Rang – One Day Saurashtra-Kutch Pradesh Shibir