Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showers blessing on students during Annual day of Shri M K Chandaran Kanya Vidhyalaya, Chalala.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Annual day of Shri M K Chandaran Kanya Vidhyalaya, Chalala.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Annual day of Shri M K Chandaran Kanya Vidhyalaya, Chalala.