Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji and Santo during Shree Mukt Akshar Purushottam Maharaj Patotsav Vidhi in Parmita Mandir, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji and Santo during Shree Mukt Akshar Purushottam Maharaj Patotsav Vidhi in Parmita Mandir, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji, Santo and Haribhakto performing mantra pushpanjali during Param Pujya Sonaba's Nirvandin sabha at Samadhi Sthan, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji performing mantra pushpanjali during Param Pujya Sonaba's Nirvandin sabha at Samadhi Sthan, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Poshi Poornima Mahatmya Sabha at Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Poshi Poornima Mahatmya Sabha at Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Poshi Poornima Mahatmya Sabha at Anoopam Mission, Mogri.

Poshi Poornima Celebrations