Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji, Vratdhari Santo and Haribhakto during padhramni at Pravinbhai-Pratibhaben's home, Jetpur.

  • Sant Bhagwant Sahebji performing darshan of Shree Ghanshyam Maharaj at Akshar Purshottam Mandir, Gondal.

  • Sant Bhagwant Sahebji with Rameshbhai during padhramni at his Ginning Mill, Gondal.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Kirtan Sandhya in Smruti of Brahmaswaroop Yogiji Maharaj at Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Kirtan Sandhya in Smruti of Brahmaswaroop Yogiji Maharaj at Anoopam Mission, Mogri.