Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during mangal puja darshan at Anoopam Mission, Surat.

  • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai and Haribhakto during padhramni at Bharatbhai-Urmilaben's home in Gangpur, Bardoli.

  • Sant Bhagwant Sahebji and Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai celebrating Bhaveshbhai's birthday during padhramni at Kantukaka’s home in Barasadi.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Bhajan Sandhya in Barasadi.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Bhajan Sandhya in Barasadi.